جاشکری سرامیکی با درب و پایه چوبی Ceramic cooker with lid and wooden base

رنگ:
  • جنس: چوب بامبو-سرامیک
  • تعداد: 1عدد
  • جعبه: ندارد