شیشه نگهدارنده درب دار بزرگ Replace oil and vinegar with salt

  • جنس: شیشه
  • قابل استفاده: با ادویه
  • تعداد: 1عدد
  • جعبه: دارد
+ موارد بیشتر - بستن