گلدان شیشه ای glass pot

رنگ:
  • جنس: شیشه
  • نوع کاربری محصول: تزئینی-مصرفی